Ομάδες Αυτογνωσίας

"Γίνε η αλλαγή που θέλεις να έρθει" Μαχάτμα Γκάντι

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία 

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που αξιοποιεί θεραπευτικά τη δυναμική των ανθρωπίνων σχέσεων. Δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδράσουν με τα άλλα μέλη της ομάδας σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο.

Η ομαδική θεραπεία αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας καθώς αντανακλά και προσομοιάζει στις πραγματικές συνθήκες ζωής δίνοντας στα μέλη της την ευκαιρία να έρθουν άμεσα σε επαφή και να κατανοήσουν βιωματικά και πρακτικά το πώς οι διαφορετικές αντιλήψεις και ερμηνείες επιδρούν μέσα μας, το πώς οι άλλοι μας αντιλαμβάνονται καθώς και το πώς επιδρά η δική μας συμπεριφορά στους άλλους ανθρώπους.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι ισότιμη και εξίσου αποτελεσματική και ωφέλιμη με την ατομική για όποιον την επιλέγει. Τα μέλη μιας ομάδας συνήθως έχουν αρκετά κοινά όπως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αρνητικές σκέψεις και δυσφορικά συναισθήματα χωρίς να παραλείπονται και οι αρκετές ατομικές διαφορές.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ίσως τον πιο ισχυρό θεραπευτικό παράγοντα μιας ομάδας με στόχο την ενδυνάμωσή της καθώς και την καλλιέργεια ενός κλίματος ενσυναίσθησης και αποδοχής. Όταν είσαι μέλος σε μια θεραπευτική ομάδα διαπιστώνεις ότι δεν είσαι ο μοναδικός που βιώνεις αρνητικά συναισθήματα και δυσκολίες στις σχέσεις. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι μια μεγάλη στιγμή ανακούφισης για το άτομο, το οποίο μεν αντιλαμβάνεται τις ομοιότητες που έχει με τον κόσμο γύρω του και έτσι αναπτύσσει τις σχέσεις του με τους άλλους σε διαφορετικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα δε ακόμα και οι διαφορές αποτελούν το έναυσμα για βελτίωση βρίσκοντας νέες εναλλακτικές συμπεριφορές με βάση την ποιότητα της αλληλεγγύης.

Κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής θεραπείας τα μέλη της ομάδας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και έρχονται σε επαφή με επικοινωνιακές δεξιότητες όπως είναι η ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, η διεκδικητική συμπεριφορά, ο εποικοδομητικός διάλογος αλλά και με τον συντονιστή.

Αυτή η αλληλεπίδραση πολλές φορές θυμίζει τους τρόπους αλληλεπίδρασης που έχουμε με τους γονείς, τα αδέλφια και γενικότερα το κοινωνικό μας περιβάλλον. Ο σκοπός της ομάδας δεν είναι η αναβίωση του δυσάρεστων βιωμάτων των μελών, αλλά η επανορθωτική αναβίωση παλαιότερων συγκρούσεων, με σκοπό την εσωτερική επίλυση και την αλλαγή στον τρόπο αντίδρασης και διαχείρισης εσωτερικών και εξωτερικών ερεθισμάτων. Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι θεραπευτικό.

Τέλος σε μια θεραπευτική ομάδα το άτομο έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει την εικόνα που δημιουργεί στους γύρω του. Μέσα στην ομάδα το άτομο συνειδητοποιεί τις κοινωνικές του συνήθειες, οι οποίες κάποιες φορές υπονομεύουν τις διαπροσωπικές του σχέσεις. 

Επομένως η ομαδική ψυχοθεραπεία σε πολλές περιπτώσεις είναι καταλληλότερη από την ατομική. Η αποτελεσματικότητα της αποδεικνύεται με βάση τη δυναμική που προκύπτει από μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πρόθεση να βοηθήσουν τον εαυτό τους, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν ο ένας τον άλλον.